News | Newyddion

Posted Wednesday, April 25th, 2018

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, June 6th, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, May 9th, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, April 25th, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, April 4th, 2017

Mae Age Cymru’n chwilio am ddeuddeg artist ar gyfer cyfnod nesaf cARTrefu (2017-19), a fydd yn gwella ansawdd a darpariaeth y celfyddydau mewn cartrefi gofal ledled Cymru.

Rydym yn chwilio am artistiaid arloesol mewn unrhyw ffurf gelf sydd â dyhead i greu gwaith beiddgar a gwreiddiol gyda phobl hŷn mewn cartrefi gofal. Nid cynnal yr arferol yw amcan y prosiect hwn; rydym ni eisiau unigolion sydd â syniadau newydd a ffres sydd â’r gallu i herio a datblygu’r maes gwaith hwn. Croesawn waith grymus, mentrus, beiddgar a dadleuol – nid ydym yn edrych am waith diogel, arferol a blinedig.

Bydd angen profiad arnoch o gynnal gweithdai gan ddefnyddio’ch ffurf gelf; fodd bynnag, nid yw profiad o weithio gyda phobl hŷn yn hanfodol, gan fod y rhaglen wedi cael ei chynllunio i gynorthwyo ymarferwyr i ddatblygu eu sgiliau yn y maes hwn. Anogwn y rheiny sydd â rhywfaint o brofiad o weithio gyda phobl hŷn i ymgeisio o hyd, os ydynt yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau ymhellach a chydweithio â mentor arbenigol.

cARTrefu Artist Tender WELSH

cARTrefu Artist Tender

Posted Tuesday, March 28th, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, March 21st, 2017

Mae Age Cymru’n chwilio am dri Mentor Artistiaid ar gyfer cyfnod nesaf cARTrefu (2017-19). Rydym yn chwilio am artistiaid sefydledig ac ysbrydoledig mewn unrhyw gelfyddyd sydd â phrofiad o weithio gyda phobl hŷn mewn cartrefi gofal, yn ogystal â gweithwyr cartrefi gofal proffesiynol.

Bydd eich rôl fel Mentor Artistiaid cARTrefu yn cynnwys darparu cymorth, ysbrydoliaeth a mentora arbenigol i bedwar artist rhydd gyfrannol a fydd yn datblygu eu harferion artistig yn ystod pump cyfnod preswyl deuddeg wythnos mewn cartrefi gofal ledled Cymru dros gyfnod o ddwy flynedd.

Ar ddiwedd pob cyfnod preswyl, bydd ein Mentoriaid Artistiaid yn gweithio’n uniongyrchol ag aelodau staff enwebedig yn y cartrefi gofal i ddarparu cymorth ac arweiniad i’w galluogi nhw i gynnal sesiynau creadigol eu hunain gyda phreswylwyr ar ôl i bob cyfnod preswyl ddirwyn i ben.

Cyfanswm gwerth y tendr hwn yw £12,000. Bydd Age Cymru’n talu treuliau fel costau teithio a deunyddiau ar wahân.

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 7 Ebrill 2017 am 12:00pm.

cARTrefu Mentor Tender WELSH

cARTrefu Mentor Tender

Posted Friday, March 10th, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, January 31st, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, January 31st, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, January 31st, 2017

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, December 16th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, December 16th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, October 28th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, October 14th, 2016
Posted Friday, October 7th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, September 30th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, September 16th, 2016
Posted Friday, September 16th, 2016
Posted Friday, September 9th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, September 9th, 2016
Posted Friday, September 9th, 2016
Posted Friday, July 22nd, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, June 3rd, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Tuesday, May 24th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Monday, May 23rd, 2016
Posted Friday, May 13th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, May 13th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, May 5th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, April 22nd, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, April 22nd, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Monday, April 4th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, March 31st, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Thursday, March 31st, 2016
Posted Saturday, March 12th, 2016

Mae Gŵyl Gwanwyn Age Cymru yn dathlu deng mlwyddiant eleni, a hoffem ddathlu’r achlysur arbennig hwn trwy gynnig cyfle i artistiaid o Gymru (neu artistiaid wedi’u lleoli yng Nghymru) i gyflwyno cynigion i ddatblygu a chreu eu gwaith artistig eu hunain i’w gyflwyno yn ystod blwyddyn pen-blwydd Gwanwyn.

Comisiynau Gwanwyn 2016

Posted Thursday, March 10th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, February 26th, 2016
Posted Friday, February 26th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, February 26th, 2016

Nid yw’r cynnwys hyn ar gael yng Nghymraeg.

Posted Friday, February 26th, 2016

Penwythnos i brofi rhywbeth, gwneud rhywbeth – Cer i Greu!

‘Yn ystod 1-3 Ebrill, 2016 mae BBC Cymru Wales, Cyngor Celfyddydau Cymru a What Next? yn cyd-weithio ar benwythnos o ddigwyddiadau i ddathlu Cymru fel gwlad greadigol – a dyma wahoddiad I chi ymuno yn yr hwyl.

‘Rydym yn hyrwyddo Cymru fel lle i gymryd rhan mewn digwyddiadau celfyddydol a diwylliannol a gwlad sy’n caru bod yn greadigol.

‘Rydym yn gofyn i sefydliadau, grwpiau cymunedol a chymdeithasau o bob math wahodd eraill i gael profiadau creadigol. Gall ymwneud â cherddoriaeth, dawns, ffilm neu ffotograffiaeth. Creu rhywbeth drwy ddefnyddio geiriau, paent neu’n ddigidol. Neu be am fod yn grefftus! Boed yn ddigwyddiad sy’n digwydd yn barod, neu ddigwyddiad sydd wedi’i drefnu’n unswydd, gadewch i ni wybod be sydd ar y gweill http://cerigreu.cymru

‘Ydych chi am droi’ch llaw at rywbeth newydd? Eisiau gwybod sut y gallwch ymuno yn yr hwyl? Fe fydd map rhyngweithiol ar gael yn fuan yn nodi beth sydd ymlaen yn eich ardal chi.’