Cyllid

Mae Gwanwyn yn gweithredu Cynllun Grant Cymunedol i gynorthwyo sefydliadau sy’n dymuno cymryd rhan yn yr ŵyl.

Rydym yn awyddus i gynnwys cymaint o fathau gwahanol o sefydliadau diwylliannol a chymunedol â phosibl, ac mae sefydliadau sy’n cymryd rhan wedi amrywio o leoliadau theatr ac amgueddfeydd i gartrefi gofal a chanolfannau cymunedol.

Mae’r trefnwyr yn cyfrannu unrhyw beth y gallwch feddwl amdano – paentio, ffotograffiaeth, theatr, dawns, ysgrifennu creadigol, ffilm, adrodd straeon, gweithdai, perfformiadau, arddangosiadau, digwyddiadau rhwydweithio, trafodaethau a llawer mwy.

Mae ein proses ymgeisio nawr ar agor. Lawrlwythwch ein Pecyn Gwybodaeth a’r Ffurflen Gais am ragor o wybodaeth. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 8 Rhagfyr 2017. Byddwn yn hysbysu’r rhai llwyddiannus ym mis Ionawr 2018 i ddarparu eu digwyddiad neu gyfres o ddigwyddiadau yn ystod yr ŵyl ym mis Mai. Mae grantiau hyd at £500 ar gael.

Hefyd, mae Gwanwyn yn cynorthwyo sefydliadau diwylliannol neu gymunedol sydd eisiau gwella eu cynigion celfyddydol a chreadigol i bobl hŷn trwy gydol y flwyddyn, ac mae ganddo ddiddordeb mewn siarad â sefydliadau (proffesiynol a gwirfoddol) sydd â diddordeb mewn archwilio heneiddio’n greadigol a dathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn.

Cysylltwch i ddarganfod ym mha ffyrdd y gall Gwanwyn helpu.